Heel Kind Coaching, biedt natuurgeneeskundige therapie. Brenda, eigenaresse van Heel Kind Coaching werkt op holistische wijze volgens de vijf natuurgerichte principes. Holistisch betekent dat we naar jou als geheel kijken, dat kan dus zijn op alles wat hieronder nader is benoemd. Hierbij wordt ervan uit gegaan dat energie de basis is voor het functioneren van het menselijk lichaam. Zonder energie, kunnen de overige vier principes namelijk niet functioneren. Voor alle principes geldt een prioriteitsrangschikking. Een principe kan niet functioneren als de werking van het voorgaande principe niet optimaal is. 
 

1. Energie 

Alles in en om ons heen bestaat uit energie. Wereldwijd wordt energie gezien als de basis van het leven. Energie vormt dan ook de basis bij mijn behandelingen.  Er kan pas gewerkt worden aan de andere vier principes (prikkeloverdracht, drainage, voeding en geestelijk welzijn), wanneer je energiehuishouding op orde is. Zonder energie werkt het lichaam niet optimaal en kan er geen heling plaatsvinden. De eerste prioriteit is dan ook om ervoor te zorgen dat je over voldoende energie beschikt, dat een evenwichtig stromen van de energie plaats vindt én dat eventuele blokkades worden opgeheven.

Energie is dan ook van belang voor jouw balans en welzijn op alle hieronder genoemde niveaus:

2. Prikkeloverdracht

De prikkeloverdracht komt tot stand via je zenuwstelsel. Via de hersenen worden prikkels via het zenuwstelsel naar de rest van je lichaam gestuurd. Maar ook andersom worden prikkels vanuit je lichaam naar je hersenen gestuurd. Het 
zenuwstelsel is het communicatienetwerk ofwel ‘de telefoonlijn’ van je lichaam.
Pijnprikkels bijvoorbeeld hebben een functie om bij bepaalde situaties juist en snel te kunnen reageren. De prikkeloverdracht zorgt er ook voor dat bepaalde signalen, bijvoorbeeld over wat je nodig hebt voor herstel, aan het lichaam worden doorgegeven. Een goede prikkeloverdracht is onmisbaar om goed te kunnen functioneren en herstellen.  Heb jij een traumatische ervaring meegemaakt, dan kan het zo zijn dat jouw zenuwstelsel altijd ‘aan’ staat. Dit kan zeer uitputtend zijn voor je lijf en geest en kan leiden tot allerlei klachten. 

3. Drainage

In het dagelijks leven heeft ons lichaam regelmatig te maken met overbelasting door afvalstoffen. Enkele oorzaken van buitenaf kunnen zijn: het inademen van vervuilde lucht (zware metalen) of bepaalde stoffen zoals restanten van pesticiden, dioxines of bepaalde toevoegingen in onze voeding. Daarnaast kan ons lichaam zelf een overbelasting van afvalstoffen creëren doordat bijvoorbeeld ons lymfesysteem of bloedcirculatie niet optimaal functioneren. Ons lichaam is onder gunstige omstandigheden in staat om de meeste afvalstoffen zonder problemen uit te scheiden via onze uitscheidingsorganen. Soms echter is het wenselijk om het lichaam daarin te ondersteunen en te stimuleren. Wanneer er te veel afvalstoffen in het lichaam aanwezig zijn, bijvoorbeeld in onze darmen, dan kunnen voedingsstoffen ook niet goed meer worden opgenomen.

4. Voeding

Voeding onderhoudt je cellen en voorziet deze van brandstof. Je dagelijkse voeding is één van de belangrijkste componenten voor een fit en gezond lichaam en een scherpe geest. Bepaalde voedingsmiddelen worden niet door iedereen even goed verdragen. Dit kan een tijdelijke kwestie zijn. Door gerichte voedingsadviezen kan dit in gunstige zin veranderen. Het is belangrijk dat je de juiste voedingsmiddelen, passend bij je constitutie en omstandigheden, tot je neemt en dat in de juiste hoeveelheden. Ik heb hiervoor een aparte opleiding gevolgd en werk hierbij conform de Vijf Elementen uit de Chinese Geneeskunde.

5. Geestelijk welzijn 

Naast de voorgaande principes beïnvloeden emotionele, mentale en spirituele aspecten jouw gezondheid en welzijn. Bewustzijn over je belemmerende denk- en gedragspatronen is buitengewoon belangrijk. Dit voor het geestelijke maar ook fysieke welzijn. Door zorgen of andere geestelijke spanningen kunnen veel klachten, zoals maagklachten, hoofdpijn of verkrampte spieren ontstaan. Je leert de belemmerende denk- en gedragsproblemen op een gezonde manier te veranderen, te doorbreken of los te laten. Dit voor een zo goed mogelijk herstel, maar ook om in de toekomst in balans te blijven. Ik begeleid jou, je (weer) bewust te worden van dat wat jij nodig hebt, naar waardering, doen wat je graag wilt, leven met passie, vanuit je ware ik en kern kunnen leven, heelwording en bewustZijn.

Ik nodig je van harte uit om verder te kijken op mijn website en te lezen op welke manier ik jou persoonlijk, je kind(eren) dan wel het gezin kan helpen!


 

Heel Kind Coaching is aangesloten bij: