Methodieken


In een holistische sessie leer je bewust te worden hoe je hoofd en je lijf werkt én dat jij invloed hebt op je gevoelens en gedachten. Hierbij maak ik je bewust en laat ik je voelen en ervaren, hoe jouw lijf slim is en je aanwijzingen geeft wat er anders zou kunnen in jouw leven. Alles in jou – op alle niveau’s – is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Tijdens sessies mag je gaan voelen om in verbinding te komen met jezelf en je eigen authenticiteit te gaan ervaren. Ervaren wie je bent, wat je voelt, én jezelf mogen zijn. Door allerlei omstandigheden hebben we dit in ons leven losgelaten, vaak door invloeden buiten onszelf. De verbinding met jezelf kwijt raken leidt vaak op langere termijn tot klachten, zowel fysiek als mentaal. In holistische sessies gaan we stilstaan bij Jou, hoe voel je je, hoe gaat het met je, wat kan en wil ik doen om me echt beter te gaan voelen? Ik leid je daarbij op weg naar: bewust worden én bewust zijn wat goed is voor jou, waarbij je beter voor jezelf gaat zorgen. Ik begeleid je ook om te gaan met weerstand bij jezelf en in je omgeving die je hierbij mogelijk tegen gaat komen. Je gevoelens van onzekerheid, twijfels, angsten, boosheid, ik coach jou hoe je hier mee om kunt gaan, deze mag omarmen, zodat je daaruit meer vertrouwen krijgt en krachtig in jouw leven kunt gaan staan. Ik maak = onder andere – gebruik van behandelvormen zoals:

EFT (Emotional Freedom Techniques)
EFT is een integratie van al diverse bekende behandelmethodieken zoals: NLP, mindfulness, bodyscan, acupressuur, EMDR. EFT heeft tot doel emotionele onrust te vinden, te benoemen, te beleven en gelijktijdig door te kloppen op de ‘eindpunten’ van de meridianen, de doorstroming van de energie te stimuleren. De verstoringen hef je hiermee op, alsmede de daarbij behorende emoties. Het verwijderen van deze verstoringen, kan de fysieke en emotionele gezondheid verbeteren. EFT is toe te passen bij: Angsten en fobieën; stressklachten en stress-gerelateerde klachten; heftige emoties naar aanleiding van trauma; rouwverwerking.


Innerlijk kindwerk:
Hoewel we er ons daar meestal niet zo van bewust zijn, leven we als mens gelijktijdig in twee belevingswerelden. We hebben enerzijds de belevingswereld van de volwassene en anderzijds die belevingswereld van het kind in ons. Op deze pagina kun je lezen hoe de veelal vervormde belevingswereld van dit kind je volwassen leven beïnvloedt en hoe noodzakelijk het bewust worden en integreren van dit innerlijke kind is voor je totale welzijn.


We zijn allemaal het product van onze opvoeding en soms zijn opgegroeid in niet optimaal of zelfs gebrekkig functionerende gezinnen. Je ouders hadden het misschien al moeilijk genoeg met zichzelf en waren daardoor niet voldoende in staat jou de specifieke zorg en aandacht te geven die jij nodig had. Als ouders konden ze jou mogelijk niet voldoende liefhebben en steunen in jouw unieke eigenheid. Je moest misschien een bepaalde rol spelen, of je moest compenseren wat je vader en moeder elkaar niet konden geven.


Dit maakt dat we ons ‘aangepast’ zijn gedragen. Sommigen zijn in de ‘overlevingsstand’ gegaan. De vervorming in ons maakt dat we vast kunnen lopen naar mate we ouder zijn. Het verschil tussen wie je echt bent vanuit je innerlijk kind en je volwassen gedrag draagt hieraan bij.

Innerlijk Kindwerk geeft je een vocabulaire voor het begrijpen en het kunnen plaatsen van je angsten en onvermogens. De zachtheid en gevoeligheid van de innerlijk kind benadering stelt je in staat toegang te krijgen tot diepe gevoelens die begraven hebben gelegen en die moeilijk aan de oppervlakte kunnen komen in andere therapieën.


Innerlijk kindwerk leert je los te komen van beperkte overtuigingen: ‘als ik alles maar doe, dan vindt men me wel aardig’ of ‘ik ben niet goed genoeg’.


Tijdens sessies in alle zachtheid gaan we dit erkennen en herkennen en er bewust van worden en zijn. Je gaat je innerlijk kind helen en erkennen. De inzichten zullen verbeteringen in je dagelijks leven tot stand brengen.


Innerlijk Kindwerk is één van de meest simpele, directe en doeltreffende vormen van therapie. Het passeert de defensiemechanismen van ons intellect door direct contact te maken met het deel van ons dat het meest kwetsbaar is, maar ook het meest verbonden met onze Oorspronkelijke Natuur: het innerlijke kind.

Paardencoaching:
Paarden spiegelen als geen ander het gedrag en de innerlijke conflicten van degene die met het paard in contact wordt gebracht. Je kan je geen zuiverder contact voorstellen dan die tussen mens en paard. Het proces is ongrijpbaar, doch zo duidelijk, je kan er niet omheen. Door het contact met het paard word je je bewust van wat er in jou leeft. De inzichten die je hierbij krijgt zijn indrukwekkend en maakt dat je nieuwe stappen kan zetten naar innerlijke groei. Voor meer informatie kijk op www.heelkindcoaching.nl

Brainspotting:
Brainspotting is een uitermate effectieve therapievorm voor verwerking van trauma en andere blokkades, waarbij ook juist die gebieden in de hersenen worden bereikt, die zich aan ons cognitieve en verbale bewustzijn onttrekken..
Brainspotting is een psychotherapeutische methode die zich richt op het verwerken van bewuste en onbewuste blokkades die ons dagelijks functioneren op een negatieve wijze beïnvloeden. Het is een laagdrempelige methode voor verwerking van angstaandoeningen, stress gerelateerde klachten, lichamelijke klachten, hechtingsproblematiek, ASS en alle andere blokkades die ons functioneren en presteren negatief beïnvloeden. Brainspotting laat zich uitstekend combineren en integreren met bestaande therapievormen dan wel andere wijzen van begeleiden van mensen, maar kan ook op zichzelf gebruikt worden.
De voordelen van Brainspotting:

 • Laagdrempelig en voor alle leeftijden geschikt, dus ook voor (jonge) kinderen
 • Effectief op een breed scala van aandoeningen zowel op lichamelijk als psychisch gebied
 • Nadruk op neurofysiologie en minder accent op cognitie en verbale vermogens van clienten
 • Diep bereik in de bewuste en onderbewuste gebieden van de hersenen ( prae-cognitieve en prae-verbale gebieden)
 • Geen noodzaak om over de problemen te kunnen of moeten praten
 • Minder risico op hertraumatisering
 • Blijvend en diepgaand resultaat op het gebied van kwaliteit van leven en performance
 • Kortdurende interventieperiodes.

 • Reiki:
  Dit is een zeer krachtige, Japanse heelkunst. Het is een universele energie die altijd in overvloed aanwezig is en die door handoplegging doorgegeven kan worden. Tijdens een reiki behandeling werkt deze energie helend voor jou op lichamelijk, geestelijk en emotioneel niveau. Reiki activeert het vermogen van jouw lichaam om zichzelf in balans te brengen en de energie gaat vanzelf naar de plek waar het het meest nodig is. Een Reiki behandeling zorgt ervoor dat energie weer door het lichaam gaat stromen en dat allerlei klachten afnemen. Je krijgt er bijvoorbeeld meer energie van, maar het helpt veel mensen ook om in hun hoofd tot rust te komen.

  Opstellingen (systemisch): bijv. tafelopstellingen:

  hierbij werken we met diverse voorwerpen die staan voor de mensen uit jouw gezin, je familie of je werk. Deze zet je op tafel op de manier die voor jou klopt en voelt. Vanuit zo een opstelling wordt vaak al heel veel inzichtelijk en kijken we vervolgens hoe er stappen gemaakt kunnen worden naar hoe het anders zou kunnen en wat dat voor jou biedt.


  Diverse spel behandelvormen.


  Heel Kind Coaching is aangesloten bij: