Methodieken

 

Ik help je bewust te worden hoe je hoofd en je lijf werkt én dat jij invloed hebt op je gevoelens en gedachten. Alles in jou – op alle niveaus – is met elkaar verbonden.

 
Door allerlei omstandigheden, door ons aan te passen, raken we soms de verbinding kwijt met ons zelf, raken we in onbalans. Dit kan leiden tot klachten, zowel fysiek als mentaal.
Bij mij gaan we stilstaan bij JOU!
We gaan samen aan het werk zodat jij je balans weer terugvindt en tools krijgt om in balans te blijven.
Dat doen we onder andere met behulp van de volgende tools: 
 
EFT (Emotional Freedom Techniques)
EFT is een integratie van al diverse bekende behandelmethodieken zoals: NLP, mindfulness, bodyscan, acupressuur, EMDR. EFT heeft tot doel emotionele onrust te vinden, te benoemen, te beleven en gelijktijdig door te kloppen op de ‘eindpunten’ van de meridianen, de doorstroming van de energie te stimuleren. De verstoringen hef je hiermee op, alsmede de daarbij behorende emoties. Het verwijderen van deze verstoringen, kan de fysieke en emotionele gezondheid verbeteren. EFT is toe te passen bij: Angsten en fobieën; stressklachten en stress-gerelateerde klachten; heftige emoties naar aanleiding van trauma; rouwverwerking.

Innerlijk kindwerk
Hoewel we er ons daar meestal niet zo van bewust zijn, leven we als mens gelijktijdig in twee belevingswerelden. We hebben enerzijds de belevingswereld van de volwassene en anderzijds die belevingswereld van het kind in ons. De veelal vervormde belevingswereld van jouw innerlijk kind kan je volwassen leven beïnvloeden. 

We zijn allemaal het product van onze opvoeding en soms zijn we opgegroeid in niet optimaal of zelfs gebrekkig functionerende gezinnen. Je ouders hadden het misschien al moeilijk genoeg met zichzelf en waren daardoor niet voldoende in staat jou de specifieke zorg en aandacht te geven die jij nodig had. Als ouders konden ze jou mogelijk niet voldoende liefhebben en steunen in jouw unieke eigenheid. Je moest misschien een bepaalde rol spelen, of je moest compenseren wat je vader en moeder elkaar niet konden geven.
Dit maakt dat je je ‘aangepast’ bent gaan gedragen. Je bent in de ‘overlevingsstand’ gegaan. Dit maakt dat we vast kunnen lopen naar mate je ouder wordt. Het compenseren tussen wie je echt bent vanuit je innerlijk kind én je volwassen gedrag draagt hieraan bij.

Innerlijk Kindwerk geeft je inzichten. De zachtheid en gevoeligheid van de innerlijk kind benadering stelt je in staat toegang te krijgen tot diepe gevoelens die begraven hebben gelegen en die moeilijk aan de oppervlakte kunnen komen in andere therapieën. Het leert je los te komen van beperkte overtuigingen: ‘als ik alles maar doe, dan vindt men me wel aardig’ of ‘ik ben niet goed genoeg’.
Tijdens sessies in alle zachtheid gaan we dit erkennen en herkennen. Je gaat jouw innerlijk kind helen en erkennen. De inzichten zullen verbeteringen in je dagelijks leven tot stand brengen.

Innerlijk Kindwerk is één van de meest simpele, directe en doeltreffende vormen van therapie. Het passeert de defensiemechanismen van ons intellect door direct contact te maken met het deel van ons dat het meest kwetsbaar is, maar ook het meest verbonden met onze Oorspronkelijke Natuur: het innerlijke kind.

Paardencoaching
Paarden spiegelen als geen ander het gedrag en de innerlijke conflicten van degene die met het paard in contact wordt gebracht. Je kan je geen zuiverder contact voorstellen dan die tussen mens en paard. Het proces is ongrijpbaar, doch zo duidelijk, je kan er niet omheen. Door het contact met het paard word je je bewust van wat er in jou leeft. De inzichten die je hierbij krijgt zijn indrukwekkend en maakt dat je nieuwe stappen kan zetten naar innerlijke groei. Voor meer informatie kijk op www.heelkindcoaching.nl
 
Voedingsadvies op basis van de Vijf Elementen

Deze voedingsleer maakt al eeuwen onderdeel uit van de Traditionele Chinese Geneeskunde. De kenmerken hiervan zijn:

  • Met smaak en plezier eten
  • Kwaliteit van voeding staat voorop
  • Evenwicht in plaats van gewicht
  • Preventie van ziekte, oplossen van gezondheidsklachten 

U kunt dit voedingsadvies gebruiken om problemen aan te pakken, zoals: spijsverteringsproblematiek, prikkelbaar darmsyndroom, lage weerstand, slaapstoornissen, onder- en overgewicht, energieloos, concentratieproblemen, burn-out, moeheid en intoleranties.

Eten volgens de Vijf Elementen is geschikt om gezondheidsklachten te voorkomen. Het voedingsadvies kan apart worden afgenomen, maar kan ook heel goed onderdeel zijn in een coachingstraject. Het advies bestaat uit 3 consulten. Het eerste consult wordt gebruikt voor het verzamelen over uw gegevens, het bijhouden van een voedingsdagboek, het uittesten wat wel en wat niet goed is voor u persoonlijk, Deze gegevens werk ik uit en vormen de basis voor een tweede consult. U krijgt dan tevens een advies met tips mee, waarmee u gelijk aan de gang kunt. Tijdens het derde consult bespreken we de resultaten tot op dat moment en stellen we – waar nodig – de adviezen bij.

Brainspotting

Brainspotting is een uitermate effectieve therapievorm voor verwerking van trauma en andere blokkades, waarbij ook juist die gebieden in de hersenen worden bereikt, die zich aan ons cognitieve en verbale bewustzijn onttrekken.
 
Brainspotting is een psychotherapeutische methode die zich richt op het verwerken van bewuste en onbewuste blokkades die ons dagelijks functioneren op een negatieve wijze beïnvloeden. Het is een laagdrempelige methode voor verwerking van angstaandoeningen, stress gerelateerde klachten, lichamelijke klachten, hechtingsproblematiek, ASS en alle andere blokkades die ons functioneren en presteren negatief beïnvloeden. Brainspotting laat zich uitstekend combineren en integreren met bestaande therapievormen dan wel andere wijzen van begeleiden van mensen, maar kan ook op zichzelf gebruikt worden.
 
De voordelen van Brainspotting:
– laagdrempelig, en geschikt voor alle leeftijden;
– effectief op een breed scala van aandoeningen op zowel lichamelijk als psychisch gebied
– de nadruk ligt op neurofysiologie en minder op cognitie / verbale vermogens van cliënten
– diep bereik in de bewuste en onderbewuste gebieden van de hersenen
– geen noodzaak om over probleem / trauma te praten
– minder risico op hertraumatisering
– blijvend en diepgaand resultaat op het gebied van kwaliteit van leven
– kortdurende interventieperiodes
 

Reiki
Een zeer krachtige, Japanse heelkunst. Het is een universele energie die altijd in overvloed aanwezig is en die door handoplegging doorgegeven kan worden. Tijdens een reiki behandeling werkt deze energie helend voor jou op lichamelijk, geestelijk en emotioneel niveau. Reiki activeert het vermogen van jouw lichaam om zichzelf in balans te brengen en de energie gaat vanzelf naar de plek waar het het meest nodig is. Een Reiki behandeling zorgt ervoor dat energie weer door het lichaam gaat stromen en dat allerlei klachten afnemen. Je krijgt er bijvoorbeeld meer energie van, maar het helpt veel mensen ook om in hun hoofd tot rust te komen.


Opstellingen (systemisch): bijv. tafelopstellingen:
Hierbij werken we met diverse voorwerpen die staan voor de mensen uit jouw gezin, je familie of je werk. Deze zet je op tafel op de manier die voor jou klopt en voelt. Vanuit zo een opstelling wordt vaak al heel veel inzichtelijk en kijken we vervolgens hoe er stappen gemaakt kunnen worden naar hoe het anders zou kunnen en wat dat voor jou biedt.

Diverse spel behandelvormen, speciaal gericht op kinderen.

 

 

 

Heel Kind Coaching is aangesloten bij: